Salvation
Categorie lijst
Het kruis van Jezus

 

Het kruis van Jezus

 

Niets kan ermee vergeleken worden. Het kruis van Jezus is het grootste wonder van hemel en aarde. Groter dan het wonder van de schepping zelf. Groter dan welk wonder God ooit heeft gedaan.

Het kruis is Gods majesteit in volheid tentoongespreid. De majesteit van liefde. De grootheid van echte, zuivere liefde die zichzelf opoffert. Het is zo groot dat de duisternis het nooit verwacht had. Het is het grootste wonder, maar ook het grootste geheim...

Redding Het kruis is het symbool voor redding. God werd Zelf mens en liet Zich door de mensen vermoorden om Zelf hun straf te dragen. Wat een verhaal. Wat een kracht. Wat een wonder. Wat een werkelijkheid!

Dat verhaal, dat wonder, die krachtige realiteit geldt vandaag voor jou net zoals het vroeger gold. Wat voor nood je ook hebt. Welke pijn er ook in je leven is. Met wat voor zonde je ook worstelt. Of je nu last hebt van bitterheid, jaloezie, oneerlijkheid of haat. Of je nu vecht tegen pornografie, misbruik of verslaving. Of je nu lijdt onder angsten, depressie, ziekte of verdriet. Er is niets, absoluut niets wat niet door de kracht van het kruis weggenomen kan worden. 

Wat is de kracht van het kruis? Gods liefde Die zichzelf heeft opgeofferd om jou vrij te maken. Vrij van alles wat Satan in je leven heeft bewerkt om je ongelukkig te maken. De prijs voor jouw leven en voor elk aspect van je bestaan werd persoonlijk door de almachtige God betaald. Met Zijn eigen bloed. Met Zijn eigen Zoon. Zijn geliefd kind, net zoals jij ontzettend geliefd bent door Hem. Dat is het kruis. Liefde. Pure liefde van God voor jou. Om jou te redden uit de greep van het kwaad.

Bloed Door het kruis werd de macht van Satan en zijn trawanten voor eeuwig verbroken. Hun greep op de mensheid, de schuld, de ziekte, het lijden, de schaamte, de perversie, de gruwel, de razernij, de afgunst, de beschuldigingen, de roddels, de leugens... alle vuiligheid van de mensheid werd als het ware door Jezus aangezogen. Terwijl Zijn bloed bleef stromen. Terwijl Zijn lichaam verbrijzeld aan het hout hing. Terwijl Zijn hart brak omdat Zijn Vader Hem verliet. Jezus hing er. Naakt. Bespot. Vuil. Bloedend. Verwond. Uitgeput. Dood. Voor jou. Hij is de prijs die betaald werd. Enkel God Zelf weet hoe diepgaand, hoe verstrekkend de impact van het kruis is. Het is machtiger dan welke beschrijving je er ooit over kunt schrijven.

Kijk naar het kruis. Stort jezelf uit voor het kruis. Grijp je eraan vast. Doe een beroep op het bloed. En leg alles af. Je pijn. Je haat. Je bitterheid. Je genadeloze verwijten en wrok. Je verdriet en je teleurstelling. Je frustraties en je onvermogen. Leg het af. Je angsten. Je depressies. Je onzekerheid. Leg het af. En kniel voor het kruis. ELKE DAG.

Reiniging Dan kan het bloed van het Lam je reinigen. Dan kan de machtige wonderwerkende verandering plaatsvinden. God neemt het van je weg en Hij bekleedt je met Zijn heiligheid. Met Zijn reinheid. Met Zijn liefde. Dezelfde liefde die Jezus aan het kruis genageld hield. God spreekt je vrij. Hij verklaart je rein en heilig. Omdat je knielt voor het kruis. Daar gebeurt het grootste wonder in de geschiedenis van de schepping. Gods wonder. Jij wordt Zijn kind.

Minacht nooit het kruis. Sta er nooit huiverig tegenover. Zie Jezus in Zijn naaktheid hangen, geslagen, verwond, gebroken, bespot en bespuugd, vernederd... Het bloed druipt van Zijn doorboorde hoofd. Zijn rug hangt aan flarden. Vuil kleeft aan Hem, van het vallen in het stof. Maar Hij doet het voor jou. Hij weet dat Zijn Vader Hem zal oprichten. Hij weet dat het de triomf is.

Besef het. Bid erover. Laat het doordringen. Vraag God om met Zijn Geest je hart elke dag te doordrenken met de liefde die Jezus aan het kruis nagelde. Bid dat de wonderwerkende kracht van het bloed in je zal doorwerken. Door de Geest. Dat is de kracht van het christelijk geloof. Het bloed van het Lam dat geslacht werd voor jou! Om ons tot geliefde kinderen, dienaars, priesters, mede-arbeiders van God te maken. Gereinigd. Bevrijd. Waardig geacht. Verhoogd. Gekroond. Omhelsd. Door Hem, Die eeuwig is en Die ons voor eeuwig als Zijn geliefden bij Zich, in Zijn volmaakte heerlijkheid, wil hebben.

Niemand kan het van je roven. Maar jij moet het zelf willen. Geloven, toepassen en erin wandelen. Elke dag van je leven. Het kruis...

David Sörensen

Reallife.nl

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl