Salvation
Categorie lijst
Het bloed van Jezus voor jou

 

 

 

 

Het bloed van Jezus voor jou

 

Je overwint satan door persoonlijk te getuigen wat Gods Woord zegt, dat het bloed van Jezus voor je doet. (1)

Door het bloed van Jezus ben je verlost uit de handen van de duivel. (2)

Door het bloed van Jezus zijn al je zonden vergeven. (3)

Door het bloed van Jezus word je voortdurend gereinigd van alle zonde. (4)

Door het bloed van Jezus ben je tot een rechtvaardige gemaakt, alsof je nooit gezondigd had. (5)

Door het bloed van Jezus ben je heilig gemaakt, apart gezet voor God. (6)

Door het bloed van Jezus heb je vrijmoedigheid om in de aanwezigheid van God te komen. (7)

Het bloed van Jezus pleit voortdurend voor jou tot God in de hemel! (8)

Je lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus! (9)

 
 

(1) Openbaring 12:11 (2) Efeze 1:7 (3) Psalm 107:2 (4) 1 Johannes 1:7 (5) Romeinen 5:9 (6)

Hebreeën 13:12 (7) Hebreeën 10:19 (8) Hebreeën 12:24 (9) 1 Korinthe 6:13

 

Naarhouse.nl

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl